رفتن به محتوای اصلی

مدیریت و ثبت اطلاعات پرسنل،احکام و محاسبه ماهیانه حقوق و دستمزد کارمندان،مدیریت بر وام، پس انداز،بیمه های تکمیلی و عمر،همچنین تهیه لیست های تفکیک انواع استخدام و مراکز ذی نفع از طریق سامانه حقوق و دستمزد قابل اجرا است.

امکانات سامانه حقوق و دستمزد:

 • معرفی مشخصات شناسنامه ای و احکام پرسنل  (رسمی ، ثابت،پیمانی ، قرارداد موقت،کارگری وساعتی ،روزمزد )
 • معرفی صندوقهای وام ، بانکهای طرف حساب ، واحدهای سازمانی  و مشاغل بیمه تامین اجتماعی
 • معرفی متغیرهای ماهیانه یا سالیانه محاسبه حقوق شامل ضرائب محاسبه  حداقل و حداکثر بیمه تامین اجتماعی ، ضرائب بیمه عمر،تکمیل وسپرده ۳۵%،اطلاعات موردنیاز دارائی وتامین اجتماعی ،خدمات درمان ، سازمان بازنشستگی
 • معرفی وام ، مساعده ،بدهی ،پس انداز پرسنل
 • معرفی پرسنل ، خانواده ایشان برای بیمه تکمیلی و حوادث
 • مدیریت معرفی کارکرد ماهیانه شامل کارکرد ، اضافه کار ، تعطیل کار، اضافه کار تعطیل ، مرخصی ، استعلاجی  و ماموریت با بیتوته ، بدون بیتوته  و ….
 • مدیریت انتقال اطلاعات از ماه قبل
 • مدیریت محاسبه حقوق ماه جاری ، عیدی (کارمندان ،کارگران )
 • محاسبه اضافه کار و حقوق بصورت جداگانه ویا با همه
 • مدیریت تهیه دیسکتهای سیبا
 • تهیه لیست آزاد

گزارشات حقوق شامل :

 • مزایا و کسورات به تفکیک انواع استخدام و مراکز هزینه بودجه ای
 • فیش
 • لیست بانک (حقوق ،سپرده ،پرداختهای اتفاقی ،عیدی )
 • لیست بیمه،بازنشستگی ، خدمات درمان
 • لیست بیمه تکمیلی ،بیمه عمر ،خدمات درمان
 • لیست اضافه کار
 • لیست عیدی پرسنل
 • دیسکتها
 • دیسکت بیمه تامین اجتماعی
 • دیسکت بانک ملی
 • دیسکت سیبا
 • دیسکتهای بانک تجارت .کشاورزی و…….
 • دیسکت خدمات درمان
 • دیسکت سپرده ۳۵% سیبا
 • دیسکت عیدی
 • دیسکت پرداختهای اتفاقی
 • درصورتیکه ازبرنامه تحتdos شرکت استفاده می گردد ،تبدیل اطلاعات پرسنل واحکام وگردش اطلاعات صورت می پذیرد.
 • در صورت مجوز بازخوانی اطلاعات سیستم های حقوق دیگر شرکتها و مستندات لازم امکان انتقال اطلاعات به سیستم جدید فراهم می گردد.
برگشت به بالا