رفتن به محتوای اصلی

انبار و اموال و مدیریت خرید یکی  از مکمل های سیستم یکپارچه مالی و اداری می باشد .

شهرداری ها به واسطه تنوع  موضوعات و برای تدارکات خود به ساختار دستی کامپیوتری منسجم وکارا نیاز دارند .

نرم افزار پیشنهادی از درخواست کالا از انبار تا تأمین کالا و تسویه حساب  مالی با فروشنده و آماده سازی سندهای مقدماتی حسابداری  سرویس دهی می کنند در ذیل با دسته مناسب تواناییها لیست می گردد .

امکانات سامانه انبار و اموال و مدیریت خرید:

انبار:

 • مدیریت موجودی( ورود و خروج کالا یا خدمات از انبار های فیزیکی مجازی شهرداری)
 • معرفی اطلاعات پایه شامل ثبت انواع انبار انواع واحدهای اندازه گیری ثبت انواع حواله ثبت انواع قبض معرفی مرکز هزینه معرفی کالاهای هر انبار  معرفی زیر کالا یک کالا
 • ثبت درخواست کالا از انبار
 • ثبت درخواست خرید کالا
 • ثبت قبض انبار
 • ثبت حواله انبار
 • ثبت مصرف مستقیم
 • ثبت انبار گردانی آخر دوره مالی
 • کنترل موجودی
 • هشدار کالای زیر نقطه ی سفارش
 • مدیریت سالیانه
 • کارتکس کالا
 • گزارشات عملیاتی( چاپ فرمهای در گردش )
 • گزارشات عملیاتی متنوع از جمله کالاهای پر مصرف.نقطه حد اکثر

اموال:

 • مدیریت بر ساماندهی اموال منقول
 • اطلاعات پایه : (تعریف جمعداران ، انواع طبقه اموال (آئین نامه اموال) ، واحدهای اندازه گیری ، استفاده کنندگان اموال ، محلهای استقرار اموال، انواع حذف اموال )
 • ثبت اموال
 • ثبت انتقال اموال بین بخش وبین جمع داران
 • ثبت اموال حذفی (اسقاطی . آتش سوزی و…)
 • ودیعه و بازدید اموال
 • برگشت اموال امانتی
 • لیست اموال با فیلترهای مناسب ( محل شخص ، استفاده کننده مشخص ، مرکز هزینه مشخص  ،اموال امانتی )
 • اموال حذف شده
 • گزارش اموال بدون گارانتی

مدیریت خرید یا کارپردازی :

زیر سیستم خریدجهت راهبری کارپردازان سازمان(شهرداری)جهت جوابگویی سریع به برای تامین درخواستها می باشد.

مدیریت و کارپردازی با استفاده از این نرم افزار بهره برداریهای ذیل را بدست می آورد.

 • معرفی کارپرداز،شماره حساب بانکی کارپرداز ،واحد های اندازه گیری،انباروکالا،مراکز هزینه، انواع کسورات قانونی ، معرفی کمیسیونهای معاملات ، اعضاءکمیسیون معاملات ، ثبت تنخواه اولیه ، ثبت دریافتی ها و پرداختی های تنخواه
 • ثبت در خواست خرید
 • روند درخواست خرید
 • استعلام خام
 • ثبت تامین کنندگان
 • ثبت شرکت کنندگان دراستعلام
 • ثبت استعلام
 • ثبت برندگان استعلام
 • ثبت فاکتور فروشنده
 • ثبت مصرف مستقیم
 • ثبت سند هزینه کارپردازی
 • ثبت چکهای صادره از حساب تنخواه
 • ثبت چک دریافت شده

مدیریت کاربران(راهبری سیستم) :

 • تهیه نسخه پشتیبان از داده ها
 • گروه بندی استفاده کنندگان
 • تعریف کاربران
 • مدیریت دسترسی به فرمها (با رمز و…)
 • مدیریت امضاءکنندگان فرمهای در گردش

گزارشات :

 • گزارشات مدیریتی
 • گزارشات عملیاتی (کلیه گزارشات که حین عملیات سرویس دهی می کند گزارشات کلان )برای تهیه آمار و اطلاعات به صورت دوره ای و خاص .
 • در چاچوب وظایف نرم افزار ، اعمال تغییرات درخواستی صورت می پذیرد.
برگشت به بالا