رفتن به محتوای اصلی

مدیریت بر وصول عوارض کسب و پیشه به عنوان یک درآمد مهم و مستمربرای شهرداری بسیار با اهمیت می باشد.

مدیریت بر بانک اطلاعات کسب و پیشه،واحدهای تجاری و خدماتی شهر،مدیریت بر محاسبه و وصول عوارض سالیانه کسب،همچنین تهیه گزارشات متنوع مربوطه در سامانه کسب و پیشه امکان پذیر است.

زیر سیستم مذکور از  پایگاه داده ای موسوم به ” رهاورد شهر ” ،  اطلاعات لازم را  اخذ و سرویس های لازم را ارائه می دهد .

در خروجیهای سیستم  مذکور ، نتایج  محاسبات  سیستم بهای خدمات ( پسماند ) برای واحدهای تجاری قابل رویت و بهره برداری می باشد .

امکانات سامانه کسب و پیشه:

 • کدینگ لازم
 • ثبت فروشندگان
 • ثبت فعالیتها و مشاغل و ثبت تعرفه های وصول عوارض بصورت دینامیک
 • ثبت یا واکشی اطلاعات شناسنامه ای ملک مربوط به هر کسب
 • امکان پیکربندی روش های محاسبه عوارض و پسماند کسب
 • ارتباط فروشنده ، فعالیت در ملک بخصوص
 • ثبت دینامیک موسوم به حسابهای متفرقه
 • ایجاد مفاصا حساب اولیه به صورت خودکار
 • ایجاد عوارض کسب و پیشه بر اساس معیارهای تعیین شده
 • ایجاد صورتحساب کسب و چاپ منفرد و انبوه
 • ثبت فیشهای کسب وصول شده
 • تهیه گزارشات متنوع مدیریتی و نموداری
 • ارتباط با سامانه نوسازی و واکشی قیمت منطقه ای بصورت اتوماتیک
برگشت به بالا