رفتن به محتوای اصلی

ثبت و ذخیره کلیه بخشنامه ها و مصوبات موجود در شهرداری ها به ویژه مصوبات و بخشنامه های مربوط به واحدهای شهرسازی و … در سامانه مصوبات و بخشنامه ها صورت می پذیرد.

امکانات سامانه مصوبات و بخشنامه ها:

  • ثبت آیتم های اساسی هر نوع مصوبه و … به صورت پویا
  • اسکن و آرشیو الکترونیک اسناد و مصوبه ها
  • نمایش اسناد یک مصوبه یا مصوبات مشترک در یک آیتم مشخص
  • نمایش و مدیریت امانت مصوبه و …
برگشت به بالا