رفتن به محتوای اصلی

با انجام عملیات ممیزی شهرها و ثبت اطلاعات بلوک ، ملک و کسب و آپارتمان ، ضمن ایجاد یک پایگاه جامع اطلاعاتی از املاک شهر ، امکان بهره برداریهای مدیریت شهری و وصول درآمدهای قانونی میسر می گردد .

سامانه محاسبه عوارض نوسازی مناسب جهت تحقق این امرخواهد بود، بانک اطلاعات املاک مرکزثقل پایگاه توانائی هاداده باعنوان تجاری رهاورد شهر می باشد.

امکانات سامانه محاسبه عوارض نوسازی:

 • ثبت کدینگ مناسب و مورد نیاز
 • ثبت اطلاعات بلوک و معابر آن
 • ثبت قیمت منطقه ای و ساختمان
 • ثبت اطلاعات ملک شامل ابعاد ، ساختمانها ، مالکین و اطلاعات عمومی دیگر
 • ثبت اطلاعات آپارتمانها
 • ثبت اطلاعات کسب
 • تهیه گزارشات متنوع مدیریتی ، آماری و نموداری
 • ایجاد مفاصا حساب اولیه
 • ایجاد عوارض املاک منفرد و انبوه
 • ایجاد صورتحساب سالیانه و نوبه ای
 • چاپ صورتحساب منفرد و انبوه
 • ثبت وصولیهای ( فیش نوسازی ) پرداخت شده
 • گزارشات متنوع مدیریت بر تهیه و وصول عوارض
 • تبادل اطلاعات با سیستم پسماند و محاسبه عوارض پسماند و خروجی در فیش نوسازی
 • شرایط تقسیط فیش و ثبت دستور مدیریتی برای تقسیط و صدور فیشهای تقسیط
برگشت به بالا