رفتن به محتوای اصلی
سامانه محاسبه عوارض خودرو

مدیریت وصول عوارض خودرو،بر اساس بند۲ ماده ۴۳ قانون ارزش افزوده، در سامانه محاسبه عوارض خودرو امکان پذیر است.

امکانات سامانه محاسبه عوارض خودرو:

  • امکان تعریف انواع خودرو و نرخ عوارض آن ها در هر سال طبق لیست وزارت کشور و اداره گمرک
  • امکان پیکربندی درصد جریمه برای هر خودرو در هر سال.
  • امکان محاسبه عوارض خودرو از تاریخ اولین شماره گذاری تا کنون به صورت روزشمار
  • امکان اعمال عوارض خودرو برای ماشین آلات بیش از ۱۰ سال.
  • امکان ثبت فیش های وصولی عوارض خودرو با بارکد و داده آمایی
  • امکان تهیه گزارش میزان پیشرفت دریافت عوارض خودرو جهت مقایسه با بودجه و اعتبارات مصوب.
برگشت به بالا