رفتن به محتوای اصلی

سامانه جامع اتوماسیون شهرسازی راهکاری مناسب برای مدیریت تمامی مراحل، جهت صدور مجوزات و گواهی های شهرسازی است.

امکانات سامانه جامع شهرسازی:

مدیریت بررسی و تشکیل پرونده و ثبت درخواست

 • تشکیل پرونده جدید و امکان ذخیره مستندات اصالت مالک و ملک.
 • ثبت درخواست و دسته بندی انواع آن،صدور پروانه،استعلام،تمدید،پایان کار،بهره برداری و… قابل تعریف می باشد.
 • امکان ایجاد پلاک ثبتی، ثبت شماره ملی جغرافیایی ملک.
 • آدرس دهی استاندارد براساس متدGnaf و ثبت موقعیت جغرافیایی جهانی موسوم به GPS.
 • ورود به گردش جریان کار در طول سیستم.

مدیریت بازدید

 • امکان تعیین نوبت بازدید و مدیریت بر توزیع زمانی و پرسنلی بازدید با نمودار توزیع.
 • تهیه فرم خام بازدید، قبل از عملیات.
 • ثبت گزارش بازدید.
 • تهیه کروکی، با سه امکان کروکی نگار اختصاصی شرکت، تهیه فایل dwg autocad و Pub microsoft publisher.
 • تهیه خروجی مناسب گزارش بازدید بر اساس اطلاعات ثبت شده و کروکی ملک.
 • امکان انتقال اطلاعات از بانک اطلاعات املاک (حاصل ممیزی شهر) به صورت خودکار.

مدیریت طرح و برو کف

 • تعاریف مربوط به طرح ها، کاربری ها، ضوابط و انواع آن ها.
 • ثبت اطلاعات مربوط به موقعیت طرح تفضیلی روی ملک با توجه به تعاریف مربوط.
 • ثبت اطلاعات مربوط به وضعیت موجود و مجاز طرح ها، کاربری های طرح و ضوابط هر کاربری.
 • ثبت تراکم ها، میزان عقب نشینی ها و موقعیت هر ملک براساس طرح تفضیلی.
 • گزارش جداگانه برای اطلاعات طرح و بر و کف.

مدیریت تهیه نقشه و امور مهندسین ناظر

 • ثبت عوارض روی نقشه.
 • ثبت اطلاعات مهندس ناظر نقشه، کنترل سهمیه، سهم ۳% شهرداری و … .
 • ثبت مستندات مربوط به نقشه شامل اسکن نقشه، فایل هایdwg ، فایل های صوتی و یا تصویری مربوط به نقشه.
 • مدیریت بر رضایت همسایگان و ثبت اطلاعات تایید یا عدم تایید ایشان همچنین اسکن مدارک گواهی همسایگان و … .
 • تایید یا عدم تایید نقشه و مهندسین ناظر آن.
 • دستور تهیه نقشه با اعلام شرایط حاصل از نظر طرح تفضیلی، بر و کف، بازدید، ماده ۱۰۰ و … .
 • بررسی نقشه معماری تهیه شده و ثبت اطلاعات در فرم مربوط.
 • اظهار نظر برای تهیه نقشه نهایی.
 • ارسال تایید و یا عدم تایید به مرحله بعد.

مدیریت محاسبات شهرسازی

 • تعاریف اولیه، اعلام تعرفه های محاسباتی به صورت فرموله و پویا با دسته بندی های لازم.
 • معرفی ذی نفعان و میزان درصد، روی ردیف های محاسباتی مربوطه از جمله سهم آموزش و پرورش، آتشنشانی و … .
 • محاسبه ردیف ها، ذی نفعان و تهیه خروجی صورتحساب محاسباتی.
 • امکان تعریف تخفیف و تقسیط بر قسمتی از فرمول محاسباتی.
 • تخصیص ردیف ها به پرونده مودی و اعلام میزان متراژ، قیمت منطقه به فرمول هر ردیف جهت محاسبه.
 • ارسال به کارتابل سامانه درآمد جهت صدور فیش و دریافت چک های قسط بندی.

مدیریت برخلافی و کمیسیون ماده ۱۰۰

 • تعاریف اولیه انواع کمیسیون، اعضاء کمیسیون، نمایندگان ایشان و … .
 • تعریف انواع خلافی به صورت پویا.
 • ثبت رأی کمسیون و تهیه صورتجلسه.
 • ثبت اعتراض مودی.
 • تخصیص پرونده به کمیسیون و ایجاد مرحله آن (بدوی، تجدید نظر، استنکافی).
 • ارسال وضعیت خلافی به کمیسیون.
 • ابلاغ رأی کمیسیون.
 • گزارشات متنوع خلافی ها.
 • ارسال به کارتابل مرحله بعد به صورت خودکار.

مدیریت صدور گواهی

 • تعریف انواع استعلام، استعلام کنندگان (بانک، دفترخانه و …)، استعلام شوندگان (اداره برق، سازمان آب، مسکن و شهرسازی، بیمه و …) و … .
 • ارائه چک لیست مناسب جهت بررسی هر پرونده در حوزه ی نظارت عالیه قبل از تهیه صدور گواهی.
 • ثبت تایید یا عدم تایید همراه با تاریخ و شرح لازم در پرونده.
 • تهیه استعلام همراه با جوابیه شهرداری طبق درخواست مورد نظر.
 • کنترل لازم جهت صدور گواهی یا جواب استعلام که نیاز به تسویه حساب دارند.
 • قابلیت صدور انواع گواهی و مجوزات.

آرشیو الکترونیک

 • گروه بندی اسناد و مشخص کردن نوع هر سند به همراه معرفی ویژگی های آن به صورت پویا.
 • امکان ثبت اطلاعات اولیه پرونده برای هر سند از جمله: مهر برگ، تاریخ اسکن، گروه بندی سند، نوع سند و … .
 •  اسکن اسناد از طریق هارد یا اسکنر به دو صورت انبوه و تکی.
 • تهیه گزارش روی اسناد با یک یا چند ویژگی خاص.
 • امکان انتخاب نوع ثبت اسناد روی هارد یا پایگاه داده.
 • امکان نمایش تمامی اسناد پرونده در کارتابل سامانه.
برگشت به بالا