رفتن به محتوای اصلی

مدیریت بر ثبت بودجه(منابع و هزینه) شهرداری و سازمان های تابعه، برنامه ها،پروژه ها و مدیریت بر مقطع بودجه(پیشنهادی،مصوب و…) از طریق سامانه بودجه انجام می گیرد.

امکانات سامانه بودجه:

  • امکان معرفی برنامه ها،پروژه ها و اجرای آن ها با مدیریت سالیانه مناسب.
  • قابلیت تخصیص درآمدها به هزینه های عمرانی.
  • امکان تعریف بودجه پیشنهادی فرم درآمد و منابع،فرم هزینه پرسنل،هزینه اداری-سرمایه ای و …
  • امکان تعریف بودجه پیشنهادی جهت فرم اعتبارات عمرانی،فرم سهم اعتبارات جاری و …
  • گزارش های درآمد و منابع، هزینه های اداری،سرمایه ای،سهم اعتبارات جاری و عمرانی از درآمدها.
  • گزارش هزینه های پرداختی با اعتبارات و تلفیق اعتبارات سازمان های تابعه،وصول قطعی با درآمد سازمان های تابعه.
  • گزارش خلاصه کل بودجه و تعادل درآمد و اعتبارات.
برگشت به بالا