رفتن به محتوای اصلی
کاربرد GIS در شهرسازی با تاکید بر مدیریت و برنامه ریزی مسائل شهری

کاربرد GIS در شهرسازی با تاکید بر مدیریت و برنامه ریزی مسائل شهری

 Geographic Information System (GIS) یک سامانه رایانه‌ای برای مدیریت و تحلیل اطلاعات جغرافیایی است که قابلیت گردآوری، ذخیره، تحلیل و نمایش اطلاعات جغرافیایی را دارد. از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مطالعات محیطی، برنامه ریزی شهری، خدمات ایمنی شهری، تهیه…

ادامه مطلب
پایش تغییرات کاربری اراضی و تأثیر آن بر روند تخریب زمین و بیابانزایی با استفاده از تصاویر ماهوارهای لندست (مطالعه ی موردی: شرق ایران، دریاچهی هامون)

پایش تغییرات کاربری اراضی و تأثیر آن بر روند تخریب زمین و بیابانزایی با استفاده از تصاویر ماهوارهای لندست (مطالعه ی موردی: شرق ایران، دریاچهی هامون)

مشخصات مقاله: عنوان مقاله: پایش تغییرات کاربری اراضی و تأثیر آن بر روند تخریب زمین و بیابانزایی با استفاده از تصاویر ماهوارهای لندست (مطالعه ی موردی: شرق ایران، دریاچهی هامون) نویسندگان: رسول خوارزمي، دانشجوی دکتری سنجشازدور - دانشگاه سن پترزبورگ…

ادامه مطلب
Distribution Changes Of Woody Plants In Western Iran As Monitored By Remote Sensing And Geographical Information System: A Case Study Of Zagros Forest

Distribution changes of woody plants in Western Iran as monitored by remote sensing and geographical information system: a case study of Zagros forest

:Title Distribution changes of woody plants in Western Iranas monitored by remote sensing and geographical informationsystem: a case study of Zagros forest :Writers ,Mansour Karkon Varnosfaderani1, Rasoul Kharazmi, Aliakbar Nazari Samani, Mohammad Reza Rahdari ,Seid Hamid Matinkhah, Nasrollah Aslinezhad :ABSTRACT…

ادامه مطلب

ویژگی های کلی راهکارهای نوساز

مدیریت بر دسترسی به برنامه‌ها، فرم‌ها، گزارش‌ها و پایگاه داده‌ها با استفاده از سرویس‌های امنیتیپیکربندی سیستم توسط کاربر( ارشد) با معرفی و کدینگ اطلاعات پایه با توجه به شرایط زمانی و مکانیامکان تعریف گردش کار یکپارچه برای تمامی سیستم‌ها و…

ادامه مطلب
برگشت به بالا