رفتن به محتوای اصلی

دانش تخصصی و مهارت مورد نیاز:

  • تسلط کافی به مستند سازی نرم افزار (UML Diagrams)
  • آشنایی با BPMN و مفاهیم آن
  • آشنایی با مفاهیم پایگاه داده
  • مهارت تحلیلی قوی
  • توجه به جزئیات
  • آشنایی با متدولوژی های Agile به خصوص Scrum
  • داشتن روحیه تعاملی با همکاران و پرسنل شرکت
  • علاقه مند به کار تیمی
برگشت به بالا