رفتن به محتوای اصلی

 Geographic Information System (GIS) یک سامانه رایانه‌ای برای مدیریت و تحلیل اطلاعات جغرافیایی است که قابلیت گردآوری، ذخیره، تحلیل و نمایش اطلاعات جغرافیایی را دارد. از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مطالعات محیطی، برنامه ریزی شهری، خدمات ایمنی شهری، تهیه نقشه‌های پایه، مدیریت کاربری اراضی، مطالعات جمعیتی و مدیریت تاسیسات شهری و کاربردهای مشابه استفاده می‌شود. 

هدف از برگزاری این وبینار آموزشی، آشنایی  با توانایی‌های GIS در رفع مشکلات استفاده از داده‌های آنالوگ و اشاره به توانایی‌های GIS در نحوه مدیریت شهری است. در این وبینار همینطور به صورت عینی و کاربردی در محیط ArcMAP 10.8 به برخی از کاربرد های GIS در مدیریت شهری پرداخته می‌شود.

سرفصل‌های وبینار:

  • مفاهیم و ضرورت به کارگیری GIS در مدیریت شهری
  • چالش‌های موجود در مدیریت شهری در اثر استفاده از سیستم‌‌های قدیمی
  • مزیت‌های به کارگیری GIS در مدیریت شهری
  • کاربردهای عمومی GIS در مدیریت شهری و به کارگیری ان در محیط ArcMap 10.8

مدرس دوره:

آقای دکتر منصور کارکن

برگشت به بالا