رفتن به محتوای اصلی

دانش تخصصی و مهارت مورد نیاز:
– آشنا با مفاهیم مستند سازی ،راهنمای نرم افزار، تجزیه و تحلیل سیستم
– آشنایی کافی با مفاهیم طراحی و مدل سازی سیستم های نرم افزاری
– آشنا با نرم افزار مدل سازی و مستند سازی Enterprise Architect
– تسلط به اصول نگارش و تالیف و گردآوری مطالب
– دارای روحیه بالا در زمینه تحقیق بر روی مسائل
موارد ذیل مزیت محسوب میشود :
– آشنایی با Agile و Scrum
– آشنا با UML و BPMN

برگشت به بالا