رفتن به محتوای اصلی

دانش تخصصی و مهارت مورد نیاز:
– تسلط به طراحی وب responsive
– تسلط به Bootstrap4
– تسلط و سلیقه در طراحی UI
– آشنا به typescript یا Javascript
– آشنا به spa به خصوص angular
– آشنا به مبانی Rest WebApi
– آشنا به ابزار source control نظیر tfs, git

برگشت به بالا