رفتن به محتوای اصلی

دانش تخصصی و مهارت مورد نیاز:
– تسلط به .NET Framework
– تسلط کافی بر زبان های C# , VB.NET
– آشنا به گزارش ساز stimulsoft
– آشنا به SQL Server و کوئری نویسی
– داشتن روحیه کار تیمی
* آشنایی به برنامه نویسی در محیط سرور و کلاینت مزیت محسوب می شود

برگشت به بالا