رفتن به محتوای اصلی
دهمین نمایشگاه تخصصی خدمات و محیط زیست شهری

حضور شرکت نوساز محاسب صفاهان در نمایشگاه

دهمین نمایشگاه تخصصی خدمات و حمل و نقل شهری از تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ الی ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ در محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد در سالن فردوسی برگزار می شود.

راهنمای مراجعه به غرفه

راهنمای مراجعه به غرفه شرکت نوساز محاسب صفاهان

نمایشگاه ها یکی از موثرترین روش های برقراری ارتباط با مشتریان بالقوه است.بنابراین هر شرکتی در چارچوب اهدافی که برای خود مشخص کرده است ، به انتخاب آن نوع نمایشگاهی اقدام می نماید که دستیابی به هدف شرکت را میسر می سازد.

از این رو شرکت نوساز محاسب صفاهان به منظور توسعه خدمات خود در حوزه فناوری و خدمات شهری از تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳ لغایت ۱۳۹۸/۷/۶ در دهمین نمایشگاه تخصصی خدمات و محیط زیست شهری شرکت کرده است.

این نمایشگاه در  محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار می شود و شرکت نوساز محاسب میزبان بازدید کنندگان در غرفه ۱۸ سالن فردوسی خواهد بود.

منتظر حضور سبزتان و بهره مندی از دانش شما عزیزان هستیم.

برگشت به بالا