رفتن به محتوای اصلی

حضور آقای دکتر آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی در غرفه شرکت نوساز محاسب

 

اولین نمایشگاه شهر هوشمند و فرصت های سرمایه گذاری(شهر زیبا) از تاریخ ۹۸/۲/۱۰ لغایت ۹۸/۲/۱۳ (همزمان با بهار شیراز) در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی فارس (شیراز) برگزار شده است.

حضور آقای دکتر آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی در غرفه شرکت نوساز محاسب

در روز دوم اولین نمایشگاه شهر هوشمند و فرصت های سرمایه گذاری (شهر زیبا)، جناب آقای دکتر عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی از غرفه شرکت نوسازمحاسب بازدید نمودند.

شرکت نوساز محاسب در غرفه ۵ سالن حافظ میزبان بازدید کنندگان گرامی است.

گزارش تصویری روز دوم نمایشگاه

حضور آقای دکتر آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی در غرفه شرکت نوساز محاسب

دکتر آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی

حضور آقای دکتر آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی در غرفه شرکت نوساز محاسب

کارشناس روابط عمومی شهرداری شیراز

حضور آقای دکتر آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی در غرفه شرکت نوساز محاسب

شهردار محترم شهرداری قطرویه استان فارس

حضور آقای دکتر آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی در غرفه شرکت نوساز محاسب

اعضای محترم شهرداری امام شهر استان فارس

حضور آقای دکتر آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی در غرفه شرکت نوساز محاسب

جناب آقای بازایی،عضو شورای شهر شیراز

حضور آقای دکتر آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی در غرفه شرکت نوساز محاسب

شهردار محترم شهرداری کوار استان فارس و هیئت همراه

حضور آقای دکتر آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی در غرفه شرکت نوساز محاسب

شهردار محترم شهرداری لپویی استان فارس و هیئت همراه

گزارش تصویری روز سوم نمایشگاه

حضور آقای دکتر آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی در غرفه شرکت نوساز محاسب

اعضای محترم شهرداری داراب استان فارس

حضور آقای دکتر آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی در غرفه شرکت نوساز محاسب

آقای سیادت نسب رایزن محترم اقتصادی ایران در آفریقای جنوبی و مهندس قادری رئیس محترم صنعت و معدن استان فارس

حضور آقای دکتر آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی در غرفه شرکت نوساز محاسب

اعضا محترم معاونت عمرانی استان فارس

حضور آقای دکتر آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی در غرفه شرکت نوساز محاسب

شهردار محترم نوبندگان استان فارس

حضور آقای دکتر آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی در غرفه شرکت نوساز محاسب

شهردار محترم شهرداری برازجان استان بوشهر و هیئت همراه

حضور آقای دکتر آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی در غرفه شرکت نوساز محاسب

شهردار محترم بنارویه استان فارس

حضور آقای دکتر آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی در غرفه شرکت نوساز محاسب

اعضای محترم شهرداری داراب استان فارس

حضور آقای دکتر آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی در غرفه شرکت نوساز محاسب

اعضای محترم شورای شهر شمشک استان خوزستان

برگشت به بالا