رفتن به محتوای اصلی

مشخصات مقاله:


عنوان:

آسیب شناسی ارتباط ذینفعان با اطلاعات سیستم های کاربردی شهرداری

نویسندگان:

مهندس مهدی قیصریان

چکیده:

اطلاعات سیستمهای کاربردی درشهرداری و یا هر موسسه غیرانتفاعی به چه میزان و با چه میزان و با چه مکانیزمی باید در اختیار ذینفعان باشد . اطلاعات بعنوان یکی از منابع سازمان دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد .امنیت اطلاعات با توجه به انواع تهدیدات امنیتی و سوء استفاده های مادی و معنوی اولویت بسیار بالائی برخوردار است . از طرف دیگر ، تکریم ارباب رجوع ، پائین آوردن هزینه های شهروندان هم اهمیت بالائی برخوردار است این پروژه کوشش دارد با مطالعه و بررسی موضوع ، رابطه درستی بین دو مقوله امنیت اطلاعات و تکریم ارباب رجوع و دیگر ذینفعان فراهم نماید ، بطوریکه با حفظ امنیت اطلاعات ، تکریم ارباب رجوع به حداکثر ممکن برسد.

 

برگشت به بالا